މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ލައިލާ
  • ކުށްވެރިޔާ
  • ހިމޭން ދުނިޔެ
  • ލޯބިނުވެވުނު ނަމަ