މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (ދިވެހި ފިލްމީ ތަރި)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ޑްރާމާ ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ވަފާތެރިނުވެވުނަސް
  • މިހިތަށް ލޯބިދޭށޭ


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ވަކިވެ ދިޔަޔަސް
  • ލޯތްބަށްޓަކައި