މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ކުރީގެ އެތައް ފިލްމްތަކެއްގައި ލީޑްރޯލް ކުޅެފައެވެ. އޭނާ އަކީ ކެމެރާމަނެކެވެ. އޭނާ ޓެލެވިޒަން ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ދާއިރާއިންނާއި، މޯޝަން ޕިކްޗަރ ފޮޓޯ ގްރަފީގެ ދާއިރާއިން އިންޑިޔާގައި ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ.2005 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ފިލްމް އެކަޑަމީގައި ފުރިހަމަ ކުރި ދޮޅު އަހަރުގެ ކޯހުގައި 2 ސެމިސްޓަރ ގައި އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމް ޙާޞިލްކޮށްފައި ވެއެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިލްމީ ދާއިރާއިން ވަކިވުމާއި ހަމައަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ ދިވެހި 16 ފިލްމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އޯކިޑް އޭނާގެ މާ
 • ލޭކަރުނަ
 • އިތުބާރު
 • އުދާސް
 • ފިދާ
 • ޗުއްޓީ
 • ހާލި
 • މަގްޞަދު
 • ޙާޞިލް
 • މާފެއްނެތް - 2010
 • ލޫދިފާ - 2010
 • ޒަލްޒަލާ - އެނބުރިއައުން - 2010
 • ޖިންނި - 2010

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހިނިތުންވެލާށޭ ކަލާ - 2007- 2008

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމް - 2005