މުސްލިމާ ޢަބުދުﷲ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މުސްލިމާ ޢަބުދުﷲ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ފިލްމް ޑްރާމާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފަހު ޞަފްޙާ
  • ފެނުޕަރީ
  • ޕްރިންސް އޮފް މަޑަގަސްކަރަ - 2007

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކުށުގެ ކައްފާރާ
  • ތިޔަ ލޯބީގައި

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެންމެ މޮޅު އަންހެން އާމޫނު: މުސްލިމާ - ފެނުޕަރީ - ގާނިއަރ މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް - 2008

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]