މުއުމިނާ ޙަލީމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްފާޟިލާ މުއިމިނާ ޙަލީމް އަކީ އައްސައްޔިދު އިބްރާހީމް ޙަލީމް(ބަނޑިއަލިބޭގެ މެދުސީދީ)ގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. މަންމައަކީ ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީގެ އައްނަބީލާ އަމީނާ ޙުސައިން އެވެ. މުއުމިނާ ޙަލީމް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވި އެވެ. ޞިއްޙީ ގޮތުން ފާސް ހޯއްދަވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ މުއުމިނާ ޙަލީމް އެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 6 ޖެނުއަރީ 1977 – 11 ނޮވެމްބަރު 1978 – މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުކަން
  • 1976 – ސީނިއަރ ނަރުސްކަން

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006