މީދޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މީދޫ، މިނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްވެގެންވެއެވެ.