މިޚައިލް ފްރެޑްކޯފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިޚައިލް ފްރެޑްކޯފް އަކީ ރޫސީވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރެވެ.

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: