މަދަރުސަތުލް އަހުމަދިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް
Ahmediyyas.jpg
ނަން

އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

[[]], 1982

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

އަޅި

މޮޓޯ

()

އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް އަކީ މާލޭގައި ގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން މައްޗަށްގޮޅީ އަވަށު އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދާ އަމިއްލަ ސާނަވީ ސުކޫލެކެވެ.