Jump to content

މަދަރުސަތުލް އަހުމަދިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް
ނަން

އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

, 1982

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

އަޅި

މޮޓޯ

()

އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލް އަކީ މާލޭގައި ގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން މައްޗަށްގޮޅީ އަވަށު އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދާ އަމިއްލަ ސާނަވީ ސުކޫލެކެވެ.