މައިފަލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މައިފަލަ އަކީ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގެ އޮފިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މައިގަސް ހުންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެ ފުއްޕާފައެވެ. މައިފަލަ ގަސް އާއްމުގޮތެއްގައި ހެދިފައި ހުންނަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ، މަޑަގަސްކަރަ، އެފްރިކާ އަދި އަރަބި ޕެނިންޒިއުލާ ސަރަހައްދުގައެވެ.