Jump to content

މައިފަލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މައިފަލަ

މައިފަލަ އަކީ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގެ އޮފިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މައިގަސް ހުންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެ ފުއްޕާފައެވެ. މައިފަލަ ގަސް އާއްމުގޮތެއްގައި ހެދިފައި ހުންނަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ، މަޑަގަސްކަރަ، އެފްރިކާ އަދި އަރަބި ޕެނިންޒިއުލާ ސަރަހައްދުގައެވެ.