ވިލާތު އަތަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ވިލާތު އަތަ

ވިލާތު އަތަ(ސައިންޓިފިކް ނަން: Annona reticulata)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Custard Apple)އަކީ އަތައިގެ ވައްތަރެކެވެ. ވިލާތު އަތަ އަކީ ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ވައްތަރެކެވެ. އަތަ އަކީ މަޝްހޫރު ފޮނި މޭވާއެކެވެ. އަތައިން ތަފާތު ޖޫސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ކަހަލަ ފޮނި ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކޮށްއުޅެއެވެ. ދިވެހިން އަތަ ހުހަށް ކެއުމުގެ އިތުރުން، އަތައިން ފަނި ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. އަދި ބޮޑަށް މީރު ކަމަށްވަނީ ދޮންވެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާވުމުންނެވެ.