ވާށޭ މަށާއެކީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ވާށޭ މަށާއެކީ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ދިވެހި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓްގެ ފަރާތުން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަލި ޝިފާއު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލް،މެކެވެ. މިފިލްމްވަނީ 8 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްގައި 9 އެވޯޑް ހޯދާފައެވެ. އަދި 8 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ. މިފިލްމްގެ ތަރިންނަކީ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އާއި، ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އެވެ.