އޮލީމްޕީކްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގައި އަދި ހޫނު މޫސުމުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެވެ.