އޮލީމްޕީކްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގައި އަދި ހޫނު މޫސުމުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެވެ.