އޮފިއެލޭ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އޮފިއެލޭ
އޮފިއެލޭ
އޮފިއެލޭ. މާލެ-ވިލިނގިލީގައި އިންދާފައިވާ ގަހެއް.
އޮފިއެލޭ
އިނގިރޭސި ނަންBurmese rosewood
ސައިންޓިފިކް ނަން(Pterocarpus indicus)
އޮފިއެލޭ، ފަތުގެ ކުރެހުމެއް