އޮފިއެލޭ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އޮފިއެލޭ
އޮފިއެލޭ
އޮފިއެލޭ. މާލެ-ވިލިނގިލީގައި އިންދާފައިވާ ގަހެއް.
އޮފިއެލޭ
އިނގިރޭސި ނަން Burmese rosewood
ސައިންޓިފިކް ނަން (Pterocarpus indicus)
އޮފިއެލޭ، ފަތުގެ ކުރެހުމެއް