އެޑްރެނަލިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެޑްރެނަލިން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Adrenaline) އަކީ އެޑްރީނަލް މިޑުލާ(Adrenal medulla) ގައި ހިމެނޭ ކްރޯމަފިން ސެލް(Chromaffin cell) ތަކުން އުފައްދައި ލޭގެ ތެރެއަށްދޫކުރާ ހޯރމޯން އެކެވެ. މިއީ އަމިނޯ އެސިޑް ތައިރޯސީން އަދި ފިނައިލްއަލަނީން ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ކަޓިކޮލަމީން(Catecholamine) އެކެވެ. މިހޯރމޯން އަށް ކިޔާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕިނެފްރިން(Epinephrine) ހިމެނެއެވެ.