އެކުވެރި ސުވައިދީބު ޖުމްހޫރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އެކުވެރި ސުވައިދީބު ޖުމްހޫރިއްޔާ

އެކުވެރި ސުވާދީބު ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ދިވެހިރާއަޖޭގެ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު ގުޅިގެން 1959 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކުރި ދައުލަތެކެވެ. މި ދައުލަތް އުވާލެވުނީ 1963 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސަރަޙައްދީ އިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަކިވެގަތުމުގެ ޙަރަކާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ އެންމެ ދެކުނުން އޮތް އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ސުވައިދީބު ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ތިން އަތޮޅު