Jump to content

އެންމެ އެތެރެ ކޮލުދަތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އެންމެ އެތެރެ ކޮލުދަތް
The permanent teeth, viewed from the right. (Wisdom teeth not labeled, but visible as molar furthest back on top and bottom.)
Latin dens molaris tertius, dens serotinus
Dorlands/Elsevier t_13/12812963

އެންމެ އެތެރެ ކޮލުދަތް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Wisdom tooth) އަކީ އެތެރޭ ކޮލުދަތްތައް ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެތެރެއަށް ވާގޮތަށް ކޮލު ތެރޭގައި އިންނަ ދަތެވެ. ނުވަތަ މިއީ އެތެރޭ ކޮލުދަތްތައްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިންވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ދަތެވެ.

އެންމެ އެތެރެ ކޮލުދަތް ފަޅައި ނިމެނީ މީހާގެ އުމުރުން 21-18 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެންމެ އެތެރެ ކޮލުދަތް އަށް ވިސްޑަމް ޓޫތު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Wisdom tooth) އޭ ކިޔައެވެ. ވިސްޑަމްގެ މާނައަކީ ވިސްނުން ނުވަތަ ބުއްދި އެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިދަތް އެއްގޮތަކަށް ނުފަޅައިވެސް ހުރެދާނެއެވެ.

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: