އުރަމަތީ ކަށިގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އުރަމަތީ ކަށިގަނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sternum/Breastbone)އަކީ މޭމަތީގެ މެދުގައި އިންނަ ދިގު ފަތި ކަށިގަނޑެކެވެ. މިކަށިގަޑަށް މޭކަށިގަޑޭވެސް ކައެވެ. އަރިކަށީގެ ކަށިތައް ދެއަރިމަތިން އައިސް ކުރިމަތިން (މޭމަތިން ) ގުޅެނީ އުރަމަތީ ކަށިގަނޑާއެވެ. ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައިހިތް، ފުއްޕާމޭ އަދި ބޮޑެތި ލޭހޮޅިތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އަރިކަށިތަކާއެކު އަދި މައިބަދައިގެ ކަށިތަކާއެކު އުރަމަތީ ކަށިގަނޑު ބައިވެރިވެއެވެ.