އުރަވަޅީވައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އުރަވަޅީވައި އަށް އަރާފައިބާވައި ވެސް ކިޔައެވެ. މިބަލީގައިވާ ގޮތަކީ އުރަވަޅި އަދި ދަށްބަނޑަށް ތަދުވަނީ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އުރަވަޅި ބޮޑުވެސް ވެއެވެ.