އީލާ އަރުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފައިލު:Ila Arun01.jpg
އީލާ އަރުން

އީލާ އަރުން އަކީ ހިންދުސްތާނުގެ ފޯލްކް/ފޯލްކް ޕޮޕް ލަވަ ކިޔުންތެރިއެކެވެ.

ސޮނީ އެންޓަރޓައިންމަންޓް ޓެލެވިޜަންގެ ޝޯ އެއް ކަމުގައިވާ ފޭމް ގުރުކުލްގައި އީލާ ވަނީ ސްކޫލެއްގެ ހެޑްމިސްޓްރެސްއެއްގެ ރޯލް އަދާކޮށްފައެވެ.