އިޓަލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އިޓަލީބަސް Italiano
ވާހަކަދައްކާތަން: އިޓަލީވިލާތް
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: ޔޫރަޕު
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 60 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 11-20
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އިޓަލިކް
ރޫމާނީ
ހުޅަނގު އިޓަލޯ
ޑަލްމެޓިއަން އިޓަލޯ
އިޓަލީބަސް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: އިޓަލީވިލާތު ގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 it
ISO_639-2 ita
ISO_639-3 ita

އިޓަލީ ބަހަކީ އިޓަލީވިލާތުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
އިޓަލީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ