އިސާކް ނިއުޓަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސާރ އިސާކް ނިއުޓަން
ސަރ އިސާކް ނިއުޓަން 46 އަހަރުގައި ގޮޑްފްރޭ ނެލާ ގެ 1689 ޕޯޓްރެއިޓް
ސަރ އިސާކް ނިއުޓަން 46 އަހަރުގައި ގޮޑްފްރޭ ނެލާ ގެ 1689 ޕޯޓްރެއިޓް

ސަރ އިސާކް ނިއުޓަން 46 އަހަރުގައި ގޮޑްފްރޭ ނެލާ ގެ 1689 ޕޯޓްރެއިޓް
އުފަން ތާރީހް 4 ޖެނެވަރީ 1642 [OS: 25 ޑިސެމްބަރ 1642][1]
ވޫލްސްތޯޕް-ބައި-ކޮލްސްޓަވޯތް، ލިންކޮންޝަޔަރ،
އިނގިރޭސި ވިލާތް
އަވަހާރަވީ31 މާރޗް 1727 [OS: 20 މާރޗް 1726][1]
ކެންސިންގޓަން، ލަންޑަން، އިނގިރޭސި ވިލާތް
ދިރިއުޅުނު ތަން އިނގިރޭސި ވިލާތް
ޤައުމު އިނގިރޭސި
ދާއިރާފިޒިސިސްޓް ހިސާބު އިލްމުވެރިއެއް، ނަކަތްތެރިކަން،
ފަލްސަފާ، އަދި އަލްކެމިސްޓެއް
އިންސްޓިޓިއުޝަންޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކެމްބްރިޖް, ރޯޔަލް ސޮސައިޓީ
އެލްމާ މޭޓަރTrinity College, ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކެމްބްރިޖް
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީNewtonian mechanics
Universal gravitation
Infinitesimal calculus
Classical optics

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. 1.0 1.1 During Newton's lifetime, two calendars were in use in Europe: the Julian or 'Old Style' in Britain and parts of Eastern Europe, and the Gregorian or 'New Style' elsewhere. At Newton's birth, Gregorian dates were ten days ahead of Julian dates: thus Newton was born on Christmas Day 1642 by the Julian calendar but on 4 January 1643 by the Gregorian. Moreover, the English new year began on 25 March (the anniversary of the Incarnation) and not on 1 January (until the general adoption of the Gregorian calendar in the UK in 1753). Unless otherwise noted, the remainder of the dates in this article follow the Julian calendar.
Wikimedia Commons has media related to: