އިސަބޭލް ޑި ޗެރިއޭރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަންވަތް:Short description

އިސަބޭލް ޑި ޗެރިއޭރ
Isabelle de Charrière - Quentin de La Tour.jpg
Portrait of Isabelle de Charrière by Maurice-Quentin de La Tour, 1771 Saint-Quentin, Aisne, Musée Antoine-Lécuyer
އުފަން ތާރީހްއޮކްޓޯބަރ 20 ، 1740(1740-10-20)
Castle Zuylen, Utrecht Netherlands
އަވަހާރަވީ ތާރީހްޑިސެމްބަރ 27 1805 (65 އަހަރުގައި)
Le Pontet, Colombier, Neuchâtel, Prussia
Pen nameBelle van Zuylen, Belle de Zuylen, Zélide, Abbé de la Tour
ކުރެއްވި މަސައްކަތްNovelist, poet, playwright
ޤައުމުFlag of ނެދަލޭންޑު and Flag of ސްވިޒަލޭންޑް
ވެބްސައިޓް
www.charriere.nl www.belle-van-zuylen.eu

އިސަބޭލް ޑި ޗެރިއޭރ އާއްމު ނަމުން ނަމަ ބެލެ ވޮން ޒުއިލަން އަކީ އޭޖް އޮފް އެންލައިޓްމެން މި ފޮތް ލިޔުއްވި ލިޔުންތެރިޔާއެވެ.