Jump to content

އިމާދު ލަތީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އިމާދު ލަތީފް

އިމާދު ލަޠީފު (އ. 1966 އޮކްޓޫބަރު 27)، އަކީ މައްޝޫރު ދިވެހި ނޫސްވެރިއެކެވެ. ކޮލަމްލިޔާމީހެކެވެ. ކޮމަންޓޭޓަރެކެވެ. މި ވަގުތު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ހަވީރު ނޫހުގެ ފޮރިން ނިއުސް އެޑީޓަރެއްގެ ގޮތުން ހަވީރު ނޫހުގައެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިމާދު ލަޠީފު އުފަންވެފައިވަނީ އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައެވެ.

ނަސަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިމާދު ލަތީފަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި އައްސުލްޠާން ޢަލީ 7 ގެ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠަން ޙަސން 10 ގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް މަނިކުފާނުގެ ހުސައިން މަނިކުފާނުގެ މުހައްމަދު މަނިކުފާނުގެ އިބްރާހީމް މަނިކުފާނުގެ އެޅެދީދީގެ މުހައްމަދުދީދީގެ ހަސަން ލަޠީފުގެ އިމާދު ލަޠީފެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]