އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ (ބުރުނީގޭ އިބްރާހީމްދީދީ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ އަކީ އެއްގަމުގޭ ޙަސަން ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނުގެ ދަރިކަލެކެވެ. މަންމައަކީ އަލިފުށީ ޙާޖީގެ އާމިނަތު މަނިކެ އެވެ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ. ތިންދީދީ ކުންފުނީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އެވެ. އެކުންފުނީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ޙިއްޞާ ދާރެވެ. ތަންދޮރު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ. އަވަހާރަވީ 25 މެއި 1969 ގައެވެ.

މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 23 ޝައްވާލް 1351ހ – ވަޒީރުއް ޒިރާޢާގެ ނާއިބުކަން
  • 12 ޖުލައި 1954 – ވަޒީރުއްތިޖާރާ ވައްތަމްވީނުކަން

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006