އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައްޝައިޚު އަލްފަޤީހު އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދަރިކޮޅު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ ނުވަތަ އަލްޤާޟީ ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީނަކީ އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީނު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނުގެ މާފަ ދަރިކަލެކެވެ.