އިބްރާހީމް ނާޝިދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު(ގ.ކެނެރީގެ)(ނާޝް) އަކީ އިންޖިނޭރިންގ ދާއިރާ އިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވީ އިގިރޭސި ވިލާތުގައެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭބެ އެވެ.