އިރުވައިހުދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިރުވައިހުދު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ. އިރުވާ ހުދު އުޅެނީ އުދުހިފައެވެ.