އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި މަޒުމޫނު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާން ގެ މައްޗަށެވެ.