އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާން

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި މަޒުމޫނު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާން ގެ މައްޗަށެވެ.