އިންޑިޔަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިންޑިޔަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އަކީ އިންޑިޔާ ގައި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ.