އާތަމާލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އާތަމާލަ ނުވަތަ ސަމްސާރަ މި ބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އަލުން މަހަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. މިއީ ހިންދޫދީނާއި ސިކުންގެދީނާއި ޖައިންދީނާއި ސޫރަތު ޝަބްދަ ޔޯގާ އާއި ސްޕިރިޓިޒަމް ގެ އަގީދާއެކެވެ.