އާމިނަތު ޝާފިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އަކީ ޑރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިހާރު ހުނެންވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބެއްގެ މަގާމް ގައެވެ.