އާމަނަކަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އާމަނަކަ ގަހެއް

އާމަނަކަ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Ricinus communis)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Castor oil plant) ދިވެހި ބޭސް ވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ވައްތަރެކެވެ. އާމަނަކަ ތެޔޮ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Castor oil) އުފައްދަނީ އާމަނަކަ ގަހުގެ އޮށުންނެވެ.