އާރް. އެލް. ސްޓައިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އާރް. އެލް. ސްޓައިން

އާރް. އެލް. ސްޓައިން އޭނާގެ ބައެއް އުފެއްދުންތަކާއި އެކު.
އުފަން ނަންރޮބަރޓް ލޯރެންސް ސްޓައިން
އުފަންވީ (1943-10-09) އޮކްޓޯބަރ 9, 1943 (80 އަހަރު )

Flag of އެމެރިކާ ކޮލަމްބަސް, އޮހިއޯ


8 އޮކްޓޯބަރ، 1943 ގައި އުފަންވެފައިވާ ރޮބަރޓް ލޯރެންސް ސްޓައިން ނުވަތަ އާރް. އެލް ސްޓައިން އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރި އެކެވެ. ސްޓައިން ބޮޑަށް މަޤްބޫލުވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ލިޔުމުގައެވެ. މިގޮތުން ގޫސް ބަމްޕްސް, ރޮޓެން ސްކޫލް, މޯސްޓްލީ ގޯސްޓްލީ, ދަ ނައިޓްމެއަރ ރޫމް އަދި ފިއަރ ސްޓްރީޓް ފަދަ ކުޑަކުދިންގެ ސިލްސިލާ ބިރުވެރި ވާހަކަތައް ސްޓައިން ވަނީ ލިޔެފައެވެ.


ލޔުންތެރިކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވާހަކަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]