އަޙުމަދު ޢަލީ ދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އަހުމަދު ޢަލީ ދީދީ އަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ނުވަތަ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ޕީއެޗްޑި ޙާޞިލްކުރެއްވީ ނިއުޒިލޭންޑް ގެ މާސޭ ޔުނިވަސިޓީގައި 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަހުމަދު ޢަލީ ދީދީ އަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަފާތު މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  • ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]