އަސްއަދު ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަސްއަދު ޝަރީފްއަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ލަވް 90
  • ހިތް އެދެނީ
  • ކަލާޔާ ނުލާ
  • އިންކާރު