އަލްޤާޟީ ޝެއިޚް ޢަލީ ދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްޤާޟީ ޝެއިޚް ޢަލީ ދީދީ އިބްނި އައްނާއިބު ޙަސަން ދީދީ ގެ ބައްޕައަކީ އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު އަލްކަބީރުގެ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގަތް އައްނާއިބު ޙަސަން ދީދި އެވެ. މަންމައަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީންގެ އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝަތުދީދީ އެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1 ޖެނުއަރީ 1901ން 10 މާރޗް 1903 އަށް: ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުކަން (ޙާޖީ ޢިމާދުއްދީންގެ ރަސްކަމުގައި)
  • 11މާރޗް 1903ން 16މެއި 1903އަށް : ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުކަން (މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީން ރަސްކަމުގައި)

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006