އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މުޙައްމަދު ޝިހާބު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބަކީ 12 އޯގަސްޓް 2008 ކުން 28 މެއި 2009 ކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.