އަލްއަމީރު ޢަބުދުﷲ ޢިމާދުއްދީން ޢަބުދުﷲ ފާށަނާ ކިލެގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްއަމީރު ޢަބުދުﷲ ޢިމާދުއްދީން ޢަބުދުﷲ ފާށަނާ ކިލެގެފާނު (މައްޗަންގޮޅީ ގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު) އަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން (5) ވަނައިގެ ދަރިކަލެކެވެ. މަންމާފުޅަކީ މަލިންގޭ ދީދީގެ ދީދީ އެވެ. މިބޭފުޅާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި މަގާމަކީ ހަތްކޮޅު ނެންގެވުމުގެ ޝާހީ ޢިއްޒަތް އެވެ. އެއީ 1921 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.

ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އައްނަބީލް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
  • އައްނަބީލް ޖަޢުފަރު ކަމާލުއްދީން
  • އައްނަބީލާ ރަޝީދާ ޢިމާދުއްދީން


އަވަހާރަވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަލްއަމީރު ޢަބުދުﷲ ޢިމާދުއްދީން ޢަބުދުﷲ ފާށަނާ ކިލެގެފާނު (މައްޗަންގޮޅީ ގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު) ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ 18 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1375ހ ގައެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006