Jump to content

އަލުވި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަލުވި

އަލުވި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Solanum tuberosum)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Potato) އަކީ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ. އަލުއްވަކީ ގަހަކުން ބިމަށް ފައިބާ އެއްޗެކެވެ. އެންމެ ގިނައިން ދުނިޔޭގައި ހައްދާ އެއްބާވަތުގެ ފަލަމަޑި އަކީ އަލުވި އެވެ. އަލުވި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޕެރޫ އިންނެވެ. އެއަށް ފަހު ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމު ތަކުން ސްޕޭން އަށް ވާޞިލްވެ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. އަލުވީގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއަދު ފެނުގައި ވެސް އަލުވި ހައްދައި އުޅެއެވެ.