އަދިވެސް މަޤާމުގައި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

"އަދިވެސް މަޤާމުގައި" މިބަހުން މުރާދު ކުރެވެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަދިވެސް ގެންދަވަނީ އެފަރާތް ކަމެވެ.