އަދިވެސް މަޤާމުގައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

"އަދިވެސް މަޤާމުގައި" މިބަހުން މުރާދު ކުރެވެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަދިވެސް ގެންދަވަނީ އެފަރާތް ކަމެވެ.