އަމިނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އަމިނި، މިއީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދްވީޕަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ. އަމިނިދީބުގެ ރަށްތަކުގެ މައި ރަށަކީ ވެސް އަމިންޏެވެ.