އަމިނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަމިނި، މިއީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދްވީޕަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ. އަމިނިދީބުގެ ރަށްތަކުގެ މައި ރަށަކީ ވެސް އަމިންޏެވެ.