އަމިނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަމިނި، މިއީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދްވީޕަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ. އަމިނިދީބުގެ ރަށްތަކުގެ މައި ރަށަކީ ވެސް އަމިންޏެވެ.