Jump to content

އަންގާރަ ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަންގާރަ ދުވަހަކީ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Tuesday) ހަފްތާގެ ދެވަނަ ނުވަތަ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ. އަންގާރަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހާ ދެމެދު އަންނަ ދުވަހެވެ.