އަނގަ ފާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަނގަ ފާރު އަކީ ހޫނުން އަނގައިގައި ހެދޭ ފާރެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނައިން މީހުންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.