އަހުމަދު ޝިހާމް(ނިޔާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަހުމަދު ޝިހާމް ނުވަތަ ނިޔާ (މއ.އަންދާސީގެ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.

ނިޔާގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ 2001 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް އޯޑިޔޯ އަލްބަމް ރާސްތާ އެވެ. އެއީ ނިޔާ ޕްރޮޑިއުސްކުރި އަލްބަމެކެވެ. އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޢަލީ ރަމީޒްކިޔާފައިވާ އެދިހުރި ހިތަކުން މިލަވައިން ފިލްމީ ބަތަލާ ޝަޒުނާ އާއެކުގައެވެ. ނިޔާވަނީ މަލްޓިމީޑިޔާ، ޑައިރެކްޝަން އަދި އެނިމޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އިންޑިޔާގައި މަތީ ތައުލީމް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

ނިޔާ އަކީ ޕްރޮޑިއުސަރެކެވެ. ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. އަދި އެކްޓަރެކެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ގާރލް ފްރެންޑް
  • ރައުލް 1
  • ރައުލް 2