އަހުމަދު ޝާއިޤް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރ އަހުމަދު ޝާއިޤް އަކީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޙާޞީލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.