Jump to content

ކ.ހުރާ ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކ.ހުރާ ސުކޫލް
ނަން

ކ.ހުރާ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ
ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ،

ކުލަ
މޮޓޯ


( ތައުލީމަކީ އެންމެ އަގުބޮޑު ޚަޒާނާ އެވެ.)

ކ.ހުރާ ސުކޫލް އަކީ ކ.ހުރާގައި ހުންނަ ތައުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.