ކޮކާ ކޯލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
Coca-Cola
Cocacola.jpg
The current Coca Cola design.
Type Cola
Manufacturer The Coca-Cola Company
Country of origin United States
Introduced 1886
Related products Pepsi
RC Cola
Virgin Cola
Coca-Cola, 1941, Montreal, Canada.


ކޮކާ ކޯލާ، (ކޯކްގެ ނަމުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ވެފައިވައި) މި ބުއިމަކީ ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ކޮކާ ކޯލާއަކީ 200 ޤައުމަށް ވެރެ ގިނަ ގައުމުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގަޔާއި ކޯލާ (ކާރބޮނޭޓަޑް ބުއިން) މެކެވެ.