ކޭ. އާރް. ނާރާޔަޱަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކޭ. އާރް. ނާރާޔަޱަން (27 އޮކްޓޯބަރު 1920 - 9 ނޮވެންބަރު 2005) އަކީ އިންޑިޔާގެ 10 ވަނަ ރައީސެވެ. މިއީ އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ މަލަޔާޅީ ރައީސްއެވެ. އަދި ދަލިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަރާތެވެ.