ކުޑަ ކަޅުވާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކުޑަ ކަޅުވާ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Calf) އަކީ އިންސާނުންގެ ފައިގައި ތިރީގައި ބައި ނުވަތަ ފައި ދަނޑީގެ ފަހަތުގައި ކުޑަކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެފައި އިންނަ ގޮތަށްވާ ދެމަސް ގަނޑަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.ނުވަތަ މިއީ ފައިގެ ފުންނާބު އާއި ދޯތްގާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ މަސްގަނޑުއެވެ. ކުޑަ ކަޅުވާ ގައި ހިމެނޭ ދެމަސްގަނޑަކީ ގަސްޓްރަކްނިމިއަސް (Gastrocnemeus)އަދި ސޯލިއަސް(Soleus) އެވެ. މިދެމަސްގަނޑު ފައިތިލަ އާއި ގުޅިފައިވަނީ އަކިލީސް ޓެންޑަން(Achilles tendon) ގެ އެހީގައެވެ.