ކުނާލް ކަޕޫރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކުނާލް ކަޕޫރު

ކުނާލް ކަޕޫރު އަކީ ޝަޝީ ކަޕޫރު ގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިއެވެ. ކުނާލް ކަޕޫރު ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވަނީ އެންމެ ފިލްމެއްގައެވެ. އެއީ 1980 ވަަނަ އަހަރު ނިކުތް ޑައިރެކްޓަރު ގޯވިންދު ނިހަލާނީ ފިލްމް ވިޖޭތާ އެވެ. މިފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ ޝަޝީ ކަޕޫރު އެވެ. އަދި މިފިލްމްގައި ޝަޝީ ކަޕޫރު ވެސް އެކްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.


ކުނާލް ކަޕޫރު އަންހެނުންނަކީ މަޝްހޫރު ހިންދީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު ރާމޭޝް ޝިއްޕީ ގެ ދަރިއެއް ކަމަށްވާ ޝީނާ ޝިއްޕީ އެވެ. މިދެމީހުންގެ ކައިވެނިން ދެކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ޒަހާން ކަޕޫރު އަދި ޝާއިރާ ކަޕޫރު އެވެ.